Plurilingüismo /Plurilingüisme /Multilingualism


 Informació relativa a l’experiència en matèria de plurilingüisme

Des del curs 2003-2004 tenim autoritzat el PROGRAMA D’EDUCACIÓ BILINGÜE ENRIQUIT (PEBE) per la incorporació primerenca de l’anglès, des del primer cicle de l’Educació Primària,

En el curs 2008-2009 ens van autoritzar la modificació del PROGRAMA per a poder aplicar el PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE AL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL,

Aquest any s’autoritza el PROGRAMA D’EDUCACIÓ BILINGÜE ENRIQUIT (PEBE) per a impartir l’Ed. Física com a llengua vehicular per a la seua aplicació a partir del curs 2011-12.

El Col·legi Santa Ana s’ha incorporat a la nova Xarxa de Centres Plurilingües per al curs 2011-12, junt a sis centres de la Ribera.

Tractament Integrat de les Llengües i els Continguts

Tota esta experiència implica un seriós compromís amb la formació lingüística de l’alumnat en les dos llengües oficials i en anglès. L’objectiu és que  l’alumnat puga reforçar els aprenentatges a través del tractament integrat de les llengües i els continguts. Aquest tractament ha de tindre en compte que en les àrees no lingüístiques, a més d’ensenyar continguts de la matèria, també s’ensenya llengua, atès que certs continguts del llenguatge acadèmic s’aprenen millor a través d’estes àrees. D’aquesta manera, es dedica més temps a l’aprenentatge d’una llengua sense augmentar l’horari lectiu.

Àrees que es vehiculen en cada llengua:

 

Àrees

 

en valencià

en castellà

en anglés

 

Primer

cicle

 

Coneixement del Medi

Valencià: Llengua i Literatura

Educació Artística: Plàstica

Educació Artística: Música

Castellà: Llengua i Literatura

Matemàtiques

Religió

Llengua Estrangera: Anglés

Educació Física (ús vehicular)

 

 Didàctica i Metodologia.

Es treballarà sobretot a nivell oral i en les  situacions quotidianes (mòduls globalitzats a partir d’hàbits i rutines, inicis i cloendes de classe, entrades i eixides, celebracions, esplai, cançons, contes,  jocs, etc.) d’aquells contextos que ja hagen treballat en les llengües cooficials. A nivell escrit:  introducció a la lectoescriptura.

Información relativa a la experiencia en materia de plurilingüisme

Desde el curso 2003-2004 tenemos autorizado el PROGRAMA de EDUCACIÓN BILINGÜE ENRIQUECIDO (PEBE) para la incorporación temprana del inglés, desde el primer ciclo de la Educación Primaria.

En el curso 2008-2009 nos autorizaron la modificación del PROGRAMA para poder aplicar el PROGRAMA de EDUCACIÓN PLURILINGÜE en el SEGUNDO CICLO de la EDUCACIÓN INFANTIL.

Este año se autoriza el PROGRAMA de EDUCACIÓN BILINGÜE ENRIQUECIDO (PEBE) para impartir el Ed. Física como lengua vehicular para su aplicación a partir del curso 2011-12.

El Colegio Santa Ana se incorpora a la nueva Red de Centros Plurilingües para el curso 2011-12, junto a seis centros de la Ribera.
Tratamiento Integrado de las Lenguas y los Contenidos

Toda esta experiencia implica un serio compromiso con la formación lingüística del alumnado en las dos lenguas oficiales y en inglés. El objetivo es que el alumnado pueda reforzar los aprendizajes a través del tratamiento integrado de las lenguas y los contenidos. Este tratamiento tiene que tener en cuenta que en las áreas no lingüísticas, además de enseñar contenidos de la materia, también se enseña lengua, dado que ciertos contenidos del lenguaje académico se aprenden mejor a través de estas áreas. De esta manera, se dedica más tiempo al aprendizaje de una lengua sin aumentar el horario lectivo.
Áreas que se vehiculan en cada lengua:

 

Áreas

 

en valenciano

en castellano

en inglés

 

Primer

ciclo

 

Conocimiento del Medio

Valenciano: Lengua y Literatura

Educación Artística:

Plástica

Educación Artística: Música

Castellano: Lengua y Literatura

Matemáticas

Religión

Lengua Extranjera: Inglés

Educación Física (uso vehicular)

 

Didáctica y Metodología:

Se trabajará sobre todo en nivel oral y en las situaciones cotidianas (módulos globalizados a partir de hábitos y rutinas, inicios y conclusiones de clase, entradas y salidas, celebraciones, esparcimiento, canciones, cuentos, juegos, etc.) de aquellos contextos que ya hayan trabajado en las lenguas cooficiales. A nivel escrito: introducción a la lectoescritura.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s