Qüestionari sobre hàbits lectors del alumnes de 2º i 3er de primària


 • En elaborat un qüestionari per a conèixer els hàbits lectors del alumnes de 2º i 3er de primària. El qüestionari el podeu trobar a l’esquerra en un enllaç de” educativos” o fent clic ací: Cuestionario sobre hábitos lectores – Colegio Santa Anadel Plan de Fomento a la Lectura“.
 • Els resultats son els següents:
  • A la pregunta T’agrada llegir? La majoria li agrada llegir molt o bastant
  • La lectura té molta importància per a la gran majoria d’alumnes.
  • El tipus de lectura que més els agrada és per aquest ordre: les lectures d’aventures, de misteri, de fantasia i contes. Les que menys els agrada són novel·les i periòdics. I les revistes i els còmics tenen molta dispersió respecte a les seves respostes, és a dir, no hi ha una tendència clara.
  • La meitat dels alumnes diuen que no tenen res de dificultats en la lectura, un terç declara que té certes dificultats i la resta, té bastants dificultats.
  • Quant a la velocitat lectora, gairebé un 30% declara que llegeix amb molta rapidesa, el mateix percentatge que llegeix amb poca rapidesa i una mica més del 30% diu que llegeix amb força rapidesa. La majoria 90% es reparteixen gairebé per igual entre molta, bastant i poca velocitat lectora, la qual cosa suposa molta diversitat.
  • Referent a la comprensió gairebé la meitat declara que comprèn molt el que llegeix i el 35% bastant, el que suposa una alta comprensió segons les seves opinions.
  • Lectura diària la meitat bastant, i l’altra meitat es reparteix entre molt i poc, hi ha un xicotet percentatge 9% que diu que no llegeix res.
  • La majoria declara que té molts llibres a casa adequats per a ell o ella.
   Pel que fa a llegir llibres / contes, a part dels que manen a l’escola, el 44% expressa bastant, el 35% molt, i el 22% restant poc o gens.
  • La importància que se li dóna a la lectura a la llar és molt alta.

  Podeu baixar-se el document en pdf:
  Resultados del Cuestionarios sobre Hábitos Lectores de los alumnos del 2º y 3er ciclo de Primaria

Resultados del Cuestionarios sobre Hábitos Lectores de los alumnos del 2º y 3er ciclo de Primaria

1. ¿Te gusta leer?    

mucho

41%

bastante

41%

poco

16%

nada

1%

 

 

 

 

La mayoría le gusta leer mucho o bastante

 

2. ¿Crees que es importante leer?

porcentaje

mucho

88%

bastante

8%

poco

4%

nada

0%

La lectura tiene mucha importancia para la gran mayoría de alumnos.

3. ¿Qué tipo de lectura te gusta?

revistas cómics periódicos cuentos novelas de aventuras de fantasía de misterio
mucho

20%

31%

5%

48%

15%

76%

48%

71%

bastante

24%

31%

13%

24%

17%

19%

29%

19%

poco

36%

21%

41%

21%

19%

4%

15%

7%

nada

20%

17%

40%

7%

49%

1%

8%

4%

El tipo de lectura que más les gusta es por este orden: las lecturas de aventuras, de misterio, de fantasía y cuentos. Las que menos les gusta son novelas y periódicos. Y las revistas y los cómics tienen mucha dispersión respecto a sus respuestas, o sea, no hay una tendencia clara.

4. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Tengo dificultades Leo con rapidez Comprendo  que leo
mucho

3%

28%

45%

bastante

11%

35%

35%

poco

33%

27%

17%

nada

53%

11%

3%

Leo todos los días Tengo muchos libros en casa Leo libros/cuentos

19%

65%

35%

49%

19%

44%

23%

13%

11%

9%

3%

11%

La mitad de los alumnos dicen que no tienen nada de dificultades en la lectura, un tercio declara que tiene ciertas dificultades y el resto (14%) tiene bastantes dificultades.

En cuanto a la velocidad lectora, casi un 30 % declara que lee con mucha rapidez, el mismo porcentaje que lee con poca rapidez y un poco más del 30% dice que lee con bastante rapidez. La mayoría 90% se reparten casi por igual entre mucha, bastante y poca velocidad lectora, lo que supone mucha diversidad.

Referente a la comprensión casi la mitad declara que comprende mucho lo que lee y el 35 % bastante, lo que supone una alta comprensión según sus opiniones.

Lectura diaria la mitad bastante, y la otra mitad se reparte entre mucho y poco, hay un pequeño porcentaje 9% que dice que no lee nada.

La mayoría declara que tiene muchos libros en casa adecuados para él o ella.

En cuanto a leer libros/cuentos aparte de los que me mandan en el colegio, el 44% expresa bastaste, el 35% mucho, y el 22% restante poco o nada.

5. Leer es una actividad importante en mi casa.

mucho

72%

bastante

17%

poco

9%

nada

1%

La importancia que se le da a la lectura en el hogar es muy alta.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s