ÚLTIMES NOTÍCIES: Llibres de text 2012/2013, s’ha publicat l’orde de convocatòria que regula estes ajudes.


ASPECTES A DESTACAR EN LA CONVOCATÒRIA ACTUAL

1.-Segons les bases 1 i 15 de l’orde de convocatòria, l’alumnat que no promocione de curs no tindrà dret a l’ajuda per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic.

2.- El model de sol·licitud és el que figura com a annex III de l’orde, és únic i també s’utilitza en les convocatòries d’ajudes de menjador i transport. A l’omplir l’apartat D de la sol·licitud s’ha de marcar la casella “llibres de text”. Pot baixar-lo ací: Imprés per a la sol.licitud, curs 2012/2013. També poden passar pel Col·legi a arreplegar-lo.

3.- En el cas que alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2012-2013 en un únic centre es presentarà una única sol·licitud; si estan escolaritzats en uns quants centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

4.- Lloc i data de presentació de la sol·licitud:

En la secretaria del centre docent on es matricule en el curs 2012-2013  i finalitzarà el dia 25 de juliol. La persona interessada presentarà la sol·licitud  i, si és el cas, acompanyada de la documentació requerida.

5.- Documentació a presentar junt amb la sol·licitud:
– còpia del NIF/NIE, del titular del compte (alumne/a) al qual haja de realitzar-se la transferència,
– document facilitat per l’entitat bancària on conste el codi del compte del client, així com els codis que identifiquen el banc, l’oficina, el dígit de control i el número de compte en què haja de ser abonat l’import de l’ajuda. També pot admetre’s una còpia de la pàgina inicial de la llibreta on consten estes dades.

– la documentació justificativa de les situacions sociofamiliars de la unitat familiar, d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base 9 de l’orde de convocatòria.

6.-  Quantia de l’ajuda:

L’import del 100% de l’ajuda és de 125 euros per alumne, però l’orde també preveu, en funció del nivell de renda de la unitat familiar, que l’import de l’ajuda a percebre siga del 70% o del 40%, si és el cas. La resolució que es publique contindrà l’import que es concedix a cada alumne o alumna beneficiari.

7.- Enllaços:

l’orde de convocatòria.

Imprés per a la sol.licitud, curs 2012/2013

Manual de procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’ajudes de llibres per al curs 2012/2013.

Ajudes i subvencions > Llibres de text

 

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s