Avaluació diagnòstica


RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, perla qual s’aprova la realització del’avaluació diagnòstica en els nivells de l’ensenyança obligatòria, durant el curs 2012-2013.

1. Què és?

És un procés en què s’arreplega i es tracta informació per a valorar el nivell de desenrotllament de les competències bàsiques adquirides per l’alumnat. Es realitza a través d’un conjunt de proves de rendiment i qüestionaris de context, comuns per a tot l’alumnat, que s’apliquen amb criteris estandarditzats en tots els centres sostinguts amb fons públics.

3. A qui va dirigida?

L’avaluació de diagnòstic té un caràcter censal. En finalitzar el segon cicle de l’Educació Primària i el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels seus alumnes (LOE, articles 21 i 29).

2. Per què es planteja?

Igual que en els diferents sistemes educatius del nostre entorn europeu, la millora qualitativa de l’ensenyança exigix de l’Administració Valenciana disposar de mecanismes adequats d’obtenció i anàlisi de dades, amb vista a conéixer els nivells competencials de l’alumnat valencià.

Esta avaluació també proporciona informació de la situació dels centres i del sistema educatiu valencià en general.

4. Quines son les seues característiques?

Mixta: es tracta d’una avaluació interna, realitzada en el centre, aplicada i corregida pel seu professorat. També és externa, perquè es realitza a través d’un conjunt de proves de rendiment i de qüestionaris de context elaborats per l’Administració Educativa.

Estàndard: les proves de rendiment i els qüestionaris de context que s’utilitzen són comuns per a tot l’alumnat i s’apliquen amb criteris estandarditzats en tots els centres sostinguts amb fons públics.

Diagnòstica: es pretén establir un diagnòstic de la situació real del nivell d’adquisició de competències bàsiques de l’alumnat dels centres de la Comunitat Valenciana.

Longitudinal: és una avaluació que permet als centres establir comparacions al llarg del temps per a determinar com i en quina direcció es produïx l’evolució dels seus resultats.

5. Què s’avalua?

L’avaluació de diagnòstic es realitza sobre les competències bàsiques assolides per l’alumnat.

Les competències objecte d’avaluació estan seleccionades d’entre les que s’inclouen en els Decrets 111/2007 i 112/2007 de 20 de juliol, del Consell, pels que s’establixen els currículums de l’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana

6. Quines competències s’avaluen?

Les competències bàsiques que seran avaluades:

– Competència matemàtica.

– Competència en comunicació lingüística.

7. Es valoren els continguts impartits en cada centre?

No, l’avaluació de diagnòstic valora les competències desenrotllades en el currículum i està desvinculada dels continguts específics programats en cada centre. No es valora la profunditat dels coneixements de l’alumnat sinó la capacitat que este té per a seleccionar i aplicar eixos coneixements en diferents supòsits o situacions.

8. Repercutix en l’expedient acadèmic de l’alumnat?

No, l’avaluació de diagnòstic no té efectes acadèmics per a l’alumnat. Té un caràcter informatiu i orientador per als centres, el professorat, l’alumnat i les seues famílies.
9. Període aplicació de les proves:
El període d’ompliment dels qüestionaris de context, a través dels quals es recullen les variables contextuals, serà del 29 d’abril a l’11 de maig 2013. Tant la direcció del centre com els professors i els alumnes els ompliran per via telemàtica.

El període d’aplicació de les proves serà el següent:

a) Alumnat de 4t d’Educació Primària: en el període comprés entre el 27 i 31 de maig de 2013 per a la prova escrita i per a la prova d’expressió oral.

Exemples de proves

http://www.cece.gva.es/eva/val/eva_materiales.htm

C. Matemàtica

C. Lingüística

C. Lingüística

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s